ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Αρχική/Νέα/ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

06/02/2024: Πρόσκληση «Πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής»

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 07.02.2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής …

06/02/2024: Πρόσκληση «Πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής»2024-03-19T12:50:09+02:00

07/12/2023: Πρόσκληση «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής»

Αφορά σε ενέργειες υποστήριξης της ΔΑ, όπως ενδεικτικά:

  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων.
  • Υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της διαδικασίας αξιολόγησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του Προγράμματος.
  • Υποστήριξη για το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και …
07/12/2023: Πρόσκληση «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη της λειτουργίας της Διαχειριστικής Αρχής»2024-03-19T09:30:51+02:00

30/03/2023: Πρόσκληση «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”»

Αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΑ, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με ενδεικτικές δράσεις.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 31.03.2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21.12.2029

30/03/2023: Πρόσκληση «Υποστήριξη της λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος “ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ”»2024-03-19T10:04:13+02:00

17/03/2023: Πρόσκληση «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος»

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υποστήριξη των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων και των δυνητικών Δικαιούχων.

Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά, σε:  Εκπόνηση – Ωρίμανση – Επικαιροποίηση –Έλεγχο – Έγκριση Τεχνικών Μελετών, Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άλλες υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές / …

17/03/2023: Πρόσκληση «Επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Δικαιούχων του Προγράμματος»2024-03-19T10:11:21+02:00
Go to Top