Αφορά σε ενέργειες υποστήριξης της ΔΑ, όπως ενδεικτικά:

  • Παροχή υπηρεσιών Τεχνικών συμβούλων.
  • Υποστήριξη του σχεδιασμού, της εφαρμογής, της παρακολούθησης, της διαδικασίας αξιολόγησης, της αναθεώρησης και του κλεισίματος του Προγράμματος.
  • Υποστήριξη για το κλείσιμο και την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και του Προγράμματος ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, της προγραμματικής περιόδου 2014 – 2020.
  • Τεχνική υποστήριξη της Διαχειριστικής Αρχής.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Μοιραστείτε το!