Αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΑ, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με ενδεικτικές δράσεις.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 31.03.2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21.12.2029

Μοιραστείτε το!