Αφορά την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της ΔΑ, την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών με ενδεικτικές δράσεις που θα λάβουν υπόψη την “Καταπολέμηση της Απάτης”.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 30/03/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21/12/2029

Μοιραστείτε το!