Αφορά σε:
α. ενέργειες για την αποτελεσματική, επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Επιτελικών Δομών ΕΣΠΑ των αρμόδιων Υπουργείων

  • Κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
  • Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε θέματα όπως η εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού ή/και συμμετοχή σε συνέδρια & ημερίδες κ.ά.

β. δράσεις ενημέρωσης, κατάρτισης και υποστήριξης της κεντρικής διοίκησης, Δήμων, Φορέων, κοινωνικών εταίρων και διάχυση καλών πρακτικών

γ. δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη της διοικητικής οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας των ΕΔ καθ’ όλο το χρονικό διάστημα υλοποίησης του Προγράμματος.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 09.07.2024
Ημερομηνία Λήξης υποβολής προτάσεων: 21.12.2029

Μοιραστείτε το!