Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η πληροφόρηση κοινού, φορέων, κοινωνικών εταίρων, δυνητικών δικαιούχων και διάχυση καλών πρακτικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Διαχειριστικής Αρχής

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 07.02.2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 21.12.2029

Μοιραστείτε το!