Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης επιδιώκεται η υποστήριξη των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων και των δυνητικών Δικαιούχων. Οι δράσεις αφορούν, ενδεικτικά, σε:  Εκπόνηση – Ωρίμανση – Επικαιροποίηση –Έλεγχο – Έγκριση Τεχνικών Μελετών, Εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Άλλες υποστηρικτικές / προπαρασκευαστικές / εξειδικευμένες / στρατηγικές / δημιουργίας θεσμικού πλαισίου μελέτες, Υποστήριξη σε εξειδικευμένα θέματα του τομέα πολιτικής των Μεταφορών, Ένταξη – Διοίκηση – Παρακολούθηση – Επίβλεψη – Επαλήθευση – Έλεγχο – Ολοκλήρωση Έργων,Προετοιμασία φακέλων Κρατικών Ενισχύσεων Έργων Υποδομών.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 20/03/2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2029

Μοιραστείτε το!