ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Αρχική/Νέα/ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

24/04/2024: Πρόσκληση «Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ »

Αφορά σε παρεμβάσεις για την κατασκευή σημαντικών ελλειπόντων τμημάτων του κεντρικού οδικού ΔΕΔ-Μ. (Ενδεικτικά προβλέπεται η υλοποίηση της Κατασκευής οδικής σύνδεσης Ιωάννινα – Κακκαβιά.)

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 25.04.2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: …

24/04/2024: Πρόσκληση «Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ »2024-04-29T09:06:48+03:00

15/01/2024: Πρόσκληση «Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση της κατασκευής ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης 088: Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Την Πρόσκληση μπορείτε …

15/01/2024: Πρόσκληση «Κατασκευή ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»2024-03-19T12:53:15+02:00

07/12/2023: 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»

Αφορά την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υλοποίηση τμηματοποιημένων οδικών έργων και συμβάλουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ καθώς και συνδέσεων με το ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται το έργο Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή …

07/12/2023: 1η Τροποποίηση Πρόσκλησης «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»2024-03-19T12:54:46+02:00

14/11/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή Ελλειπόντων Τμημάτων του αναλυτικού Οδικού ΔΕΔ-Μ (τμηματοποιημένα έργα άρθρου 118α του Καν. 2021/1060)»

Aφορά στην υλοποίηση τμηματοποιημένων οδικών έργων και συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται το έργο “Κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα – Πύργος”)

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: …

14/11/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή Ελλειπόντων Τμημάτων του αναλυτικού Οδικού ΔΕΔ-Μ (τμηματοποιημένα έργα άρθρου 118α του Καν. 2021/1060)»2024-03-19T13:00:13+02:00

27/10/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ (τμηματοποιημένα έργα άρθρου 118α του Καν. 2021/1060)»

Αφορά στην υλοποίηση τμηματοποιημένων οδικών έργων και συμβάλουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ καθώς και συνδέσεων με το ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται το έργο Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως …

27/10/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ (τμηματοποιημένα έργα άρθρου 118α του Καν. 2021/1060)»2024-03-19T09:53:25+02:00

06/09/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»

Αφορά σε παρεμβάσεις ολοκλήρωσης της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται τα έργα: Κατασκευή του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος – Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη – …

06/09/2023: Πρόσκληση «Κατασκευή / αναβάθμιση αναλυτικού οδικού ΔΕΔ-Μ»2024-03-19T13:01:30+02:00
Go to Top