Αφορά σε παρεμβάσεις ολοκλήρωσης της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται τα έργα: Κατασκευή του τμήματος Μπράλος – Άμφισσα του άξονα Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο (Μπράλος – Αρχή Παράκαμψης Γραβιάς και Ι/Κ Μεταλλείων Βωξίτη – Άμφισσα),  Κατασκευή της Παράκαμψης Χαλκίδας και της Παράκαμψης Ψαχνών).

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 06/09/2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2027

Μοιραστείτε το!