Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις για την ολοκλήρωση της κατασκευής ελλειπόντων τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ της ηπειρωτικής και νησιωτικής χώρας στο πλαίσιο του Πεδίου Παρέμβασης 088: Νέοι ή αναβαθμισμένοι αυτοκινητόδρομοι και οδοί – εκτεταμένο δίκτυο ΔΕΔ-Μ.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 15/01/2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2027

Μοιραστείτε το!