Αφορά σε παρεμβάσεις για την κατασκευή σημαντικών ελλειπόντων τμημάτων του κεντρικού οδικού ΔΕΔ-Μ. (Ενδεικτικά προβλέπεται η υλοποίηση της Κατασκευής οδικής σύνδεσης Ιωάννινα – Κακκαβιά.)

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 25.04.2024
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31.12.2027

Μοιραστείτε το!