Αφορά την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης για την υλοποίηση τμηματοποιημένων οδικών έργων και συμβάλουν στην ολοκλήρωση της κατασκευής τμημάτων του αναλυτικού ΔΟΔ καθώς και συνδέσεων με το ΔΟΔ της ηπειρωτικής χώρας. (Ενδεικτικά περιλαμβάνεται το έργο Ε.Ο. Λάρισας – Τρικάλων: Κατασκευή οδικού τμήματος από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας)

Την 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 08.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31.12.2027

Μοιραστείτε το!