2η Επιτροπή Παρακολούθησης

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Πρόσκληση_- Ημερήσια Διάταξη
Φάκελος Συνεδρίασης
Παρουσιάσεις
Απόφαση
Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι 25.10.2023

2η Επιτροπή Παρακολούθησης2024-03-22T11:03:01+02:00

1η Επιτροπή Παρακολούθησης

Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη

Φάκελος Συνεδρίασης
Παρουσιάσεις
Απόφαση

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 44 από τα συνολικά …

1η Επιτροπή Παρακολούθησης2024-03-15T14:48:39+02:00
Go to Top