Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Πρόσκληση_- Ημερήσια Διάταξη
Φάκελος Συνεδρίασης
Παρουσιάσεις
Απόφαση
Αναγκαίοι Πρόσφοροι Όροι 25.10.2023