Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027, υπό την Προεδρεία του κου Γεωργίου Ζερβού, Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ & ΤΣ.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 44 από τα συνολικά 51 μέλη της Επ.Πα., εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, αυτοδιοίκησης, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας των πολιτών.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Γ.Γ. Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κα Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο Γ.Γ. Μεταφορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κ. Ιωάννης Ξιφαράς, ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα της DG REGIO κ.κ. Carsten Rasmussen (Δ/ντης της DG REGIO / Unit G.3) και Βύρων Καμπαράκης και της DG MOVE κος Philippe Chantraine.

Αποφάσεις
Εκτυπώσεις
Σύνολο Παρουσιάσεων