Την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η 1η Συνεδρίασή της Επιτροπής Παρακολούθησης (Επ.Πα.) του Προγράμματος «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» 2021-2027.

Πρόσκληση
Ημερήσια Διάταξη

Φάκελος Συνεδρίασης
Παρουσιάσεις
Απόφαση

Στη συνεδρίαση παρέστησαν 44 από τα συνολικά 51 μέλη της Επ.Πα., εκπρόσωποι δημοσίων αρχών, αυτοδιοίκησης, οικονομικών και κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων Κοινωνίας των πολιτών.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, η Γ.Γ. Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κα Μαρία-Έλλη Γεράρδη, ο Γ.Γ. Μεταφορών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. κ. Ιωάννης Ξιφαράς, ο Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υ.ΝΑ.Ν.Π. κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πιο συγκεκριμένα της DG REGIO κ.κ. Carsten Rasmussen (Δ/ντης της DG REGIO / Unit G.3) και Βύρων Καμπαράκης και της DG MOVE κος Philippe Chantraine.