ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αρχική/Νέα/ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

30/11/2023: πρόσκληση «Συστήματα Αεροναυτιλίας» (Τμηματοποιημένες Πράξεις βάσει του Άρθρου 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)

Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της ασφάλειας στη Διαχείριση Εναέριας
Κυκλοφορίας και βελτίωση της εξυπηρέτησης …

30/11/2023: πρόσκληση «Συστήματα Αεροναυτιλίας» (Τμηματοποιημένες Πράξεις βάσει του Άρθρου 118α του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060)2024-03-19T09:33:29+02:00

20/11/2023: πρόσκληση «Συστήματα Αεροναυτιλίας»

Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της ασφάλειας στη Διαχείριση Εναέριας
Κυκλοφορίας και βελτίωση της εξυπηρέτησης …

20/11/2023: πρόσκληση «Συστήματα Αεροναυτιλίας»2024-03-19T12:57:13+02:00

20/03/2023: Πρόσκληση «Συστήματα Ναυσιπλοΐας»

Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της εναρμόνισής της με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των σχετικών μεταφορικών συστημάτων.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε

20/03/2023: Πρόσκληση «Συστήματα Ναυσιπλοΐας»2024-03-19T10:06:07+02:00
Go to Top