Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της εναρμόνισής της με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των σχετικών μεταφορικών συστημάτων.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης Υποβολής Προτάσεων: 21.03.2023

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 15.12.2027

Μοιραστείτε το!