Αφορά στην υλοποίηση παρεμβάσεων με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της αεροναυτιλίας και διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας και συγκεκριμένα στην εγκατάσταση και τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων αεροναυτιλίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται αναβάθμιση της ασφάλειας στη Διαχείριση Εναέριας
Κυκλοφορίας και βελτίωση της εξυπηρέτησης της επιβατικής ζήτησης για αεροπορικές μεταφορές.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων:01.12.2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31.12.2027

Μοιραστείτε το!