Η Προτεραιότητα 09 (Π09) αφορά σε παρεμβάσεις με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και της αεροναυτιλίας και της εναρμόνισής τους με αντίστοιχα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα, συμβάλλοντας περαιτέρω στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των σχετικών μεταφορικών συστημάτων.

Π/Υ: 88.907.042 €

ΧAΡΤΗΣ
ΤΩΝ EΡΓΩΝ