Αφορά στην υλοποίηση τμηματοποιημένων έργων και συμβάλλουν στην συμβάλουν στην ενίσχυση της πολυτροπικότητας των μεταφορών μέσω της διασύνδεσης του οδικού δικτύου με λιμένες.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ,

Ημερομηνία Έναρξης υποβολής προτάσεων: 10.11.2023
Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31.12.2027

Μοιραστείτε το!