20/10/2023: πρόσκληση «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών».

Aφορά σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης, ασφάλειας – …