20/10/2023: Πρόσκληση «Ανάπτυξη Νησιωτικών Λιμενικών Υποδομών».

Aφορά σε παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης, ασφάλειας – προστασίας, προσβασιμότητας από άτομα με μειωμένη κινητικότητα. Επιπλέον, προωθείται η χρήση περιβαλλοντικά βιώσιμων μεταφορικών μέσων και η βελτίωση της περιβαλλοντικής …