Συνολική Δημόσια Δαπάνη1.771.000.718,62 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη1.374.274.773,08 €

ΔικαιούχοςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε.

Έναρξη2021

Ολοκλήρωση2029

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

Το έργο αφορά στην κατασκευή του τμήματος Άλσος Βεΐκου-Γουδή της νέας Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, μήκους περίπου 12,8 χλμ, με δεκαπέντε (15) νέους Σταθμούς  (Άλσος Βεΐκου, Γαλάτσι, Ελικώνος, Κυψέλη, Δικαστήρια, Αλεξάνδρας, Εξάρχεια, Ακαδημία, Κολωνάκι, Ευαγγελισμός, Καισαριανή, Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια, Ζωγράφου και Γουδή) και το απαιτούμενο τροχαίο υλικό, καθώς και όλα τα απαραίτητα ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία της Γραμμής.

Με την ολοκλήρωση του έργου ενισχύεται η προοπτική για την εύρυθμη πολεοδομική και κυκλοφοριακή λειτουργία της μητροπολιτικής περιοχής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών, η  οποία χαρακτηρίζεται από υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα και κυκλοφοριακή συμφόρηση του οδικού δικτύου. Το έργο αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του εξυπηρετούμενου πληθυσμού από ΜΜΜ, αύξηση της ελκυστικότητας των πράσινων ΜΜΜ έναντι του επιβαρυμένου αστικού οδικού δικτύου. Η αύξηση της ελκυστικότητας των πράσινων αστικών συγκοινωνιών σταθερής τροχιάς θα επιτευχθεί λόγω της μείωσης της χρονοαπόστασης μεταξύ των εξυπηρετούμενων περιοχών κατά μήκος των γραμμών Μετρό και της αύξησης των εξυπηρετούμενων περιοχών.

Παράλληλα, με το εν λόγω έργο προωθείται η ανάπτυξη πράσινων συστημάτων μαζικής μεταφοράς καθώς ενισχύεται και η περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού κέντρο της Αθήνας, λόγω της αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών αέριων ρύπων και θορύβου από την οδική κυκλοφορία.

Αναβάθμιση/αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη