Συνολική Δημόσια Δαπάνη1.771.000.718,62 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη1.374.274.773,08 €

ΔικαιούχοςΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6000103

Φυσικό Αντικείμενο της Πράξης αποτελεί η κατασκευή του τμήματος Άλσος Βεΐκου-Γουδή της νέας Γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας, μήκους περίπου 12,8 χλμ.

Η κύρια σύμβαση κατασκευής περιλαμβάνει:

  • Δεκαπέντε (15) νέους υπόγειους σταθμούς με τα φρέατα αερισμού τους
  • Εννέα (9) ενδιάμεσα ή / και τερματικά φρέατα
  • Σήραγγα υπόγειας διάνοιξης με μηχανήματα ολομέτωπης κοπής (ΤΒΜ) διπλής τροχιάς
  • Σήραγγες υπόγειας διάνοιξης με συμβατικά μηχανικά μέσα
  • Δύο (2) επίσταθμους της γραμμής, πριν το σταθμό Άλσος Βεΐκου (κάτω από την λεωφόρο Βεΐκου) και μετά το
  • σταθμό Γουδή (κάτω από τη λεωφόρο Κατεχάκη)
  • Ένα (1) νέο κέντρο ελέγχου λειτουργίας (ΚΕΛ) και ένα (1) εφεδρικό εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων
  • Ένα (1) νέο κτίριο συντήρησης και επισκευών των νέων συρμών εντός των ορίων του Αμαξοστασίου Σεπολίων
  • Το απαιτούμενο τροχαίο υλικό – αυτόματα τραίνα χωρίς οδηγό – καθώς και όλα τα απαιτούμενα ηλεκτρομηχανολογικά και σιδηροδρομικά συστήματα για τη λειτουργία της Γραμμή