Η Πρόσκληση 1.2.1 περιλαμβάνει παρεμβάσεις αναβάθμισης των αστικών μέσων σταθερής τροχιάς, μέσω της προμήθειας / αναβάθμισης τροχαίου υλικού, για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, στο πλαίσιο της Δράσης 1.2 “Αναβάθμιση Στόλου και Τροχαίου Υλικού” και του Πεδίου Παρέμβασης 082
“Τροχαίο Υλικό Καθαρών Αστικών Μεταφορών”.

Την Πρόσκληση μπορείτε να την βρείτε εδώ.

Ημερομηνία Πρόσκλησης: 15/01/2024

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προτάσεων: 31/12/2027

Μοιραστείτε το!