Έναρξη2022

Ολοκλήρωση2026

Το έργο επελέγη ως Στρατηγικής Σημασίας επειδή συμβάλλει σημαντικά στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα του τομέα των Μεταφορών, στην ολοκλήρωση του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών καθώς και στην εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία.
Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ): τμήμα ΧΑΝΙΑ-ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ
Αναβάθμιση/αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη