Έναρξη2024

Ολοκλήρωση2029

Το έργο επελέγη ως Στρατηγικής Σημασίας επειδή συμβάλλει σημαντικά στην απασχόληση, στην ανάπτυξη, στην συνοχή καθώς και στην εθνική, περιφερειακή και τοπική οικονομία. Επίσης αποτελεί εμβληματικό έργο λόγω μεγέθους / συμμετοχής στο Πρόγραμμα.
Επέκταση, Αναβάθμιση και Εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος VTMIS
Κατασκευή Νέας Διπλής Σιδ/κης Γραμμής ΑΘΗΝΑΣ (ΣΚΑ) - ΠΑΤΡΑΣ στο τμήμα ΡΟΔΟΔΑΦΝΗ - ΡΙΟ (Επιδομή, Ηλεκτροκίνηση, Σηματοδότηση/ETCS, Σταθμοί και Στάσεις)