Συνολική Δημόσια Δαπάνη13.713.192,33 €

Επιλέξιμη Δημόσια Δαπάνη13.372.020,19 €

ΔικαιούχοςΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Απόφαση Ένταξης

Απόφαση

MIS πράξης6011274

Η Πράξη αφορά στη βελτίωση του οδικού τμήματος της Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ–ΤΡΙΚΑΛΩΝ, από τον Ι/Κ Τερψιθέας έως τον Α/Κ Ραχούλας, μήκους περίπου 5,50 χλμ, συμπεριλαμβανομένων των προσαρμογών του στην υφιστάμενη οδό αρχή και τέλους, καθώς και το αντίστοιχο παράπλευρο δίκτυο.

Πρόκειται για τμηματοποιημένη Πράξη από την προηγούμενη Π.Π. 2014-2020. Η παρούσα Πράξη αφορά τη Φάση Β’ υλοποίησης.