Ε-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Αρχική/Ε-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΣΔΕ

Η περιγραφή του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου βασίζεται στο υπόδειγμα του Παραρτήματος XVI του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/1060: «Υπόδειγμα για την περιγραφή του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου –άρθρο 69 παράγραφος 11»

Δομή Εγχειριδίου ΣΔΕ 2021-2027
ΕΥΘΥΠΣ Περιγραφή ΣΔΕ 2021-2027

ΣΔΕ2024-03-15T13:59:38+02:00
Go to Top